«Rezultatai»

    

Katedros veiklos rezultatai
Lietuvos mokslo premija apdovanoti N. Kligienė, A. Lipeika, E. Ožeraitis, L. Telksnys už darbą Informacinės technologijos lietuvių kalbai ir kultūrai, atliktą UNESCO katedroje Informatika humanitarams 1995-2007 metais.
Laureatai
Po Lietuvos mokslo premijos įteikimo (iš kairės į dešinę): Lietuvos Respublikos Švietimo Ministras Gintaras Steponavičius, Lietuvos Respublikos Premjeras Ministras Andrius Kubilius, Laimutis Telksnys, Evaldas Ožeraitis, Antanas Lipeika, Nerutė Kligienė.


Mokomoji medžiaga

   E.leidybos specialistų ir dėstytojų rengimas
  • Skaitmeninės leidybos dėstytojams kursas (Training of Trainers on Digital Publishing, 2000, medžiaga CD-ROM ir spausdinta kursų medžiaga).
  • Ugdymo naudojant Internetą kultūros srityse taikymas ir mokymo medžiagos dėstytojams bei vartotojams kursas (Courseware for Training of Trainers and Users on the Special Applications of Internet-based Services in Fields of Cultural Education). (CD-ROM, spausdinta kursų medžiaga, internete http://daugenis.mch.mii.lt/UNESCOeducation).
   Skaitmeninio raštingumo ugdymas    Informacijos rengimo ir pateikimo pagrindai

   Multimedijos medžiagos rengimas
       
       
Tiriamieji darbai, pagalba
  • Atliktas Lietuvos bendruomenių internetinių svetainių interaktyvumo, lankomumo bei technologinių įrankių naudojimo tyrimas ir suformuotos rekomendacijos bendruomenių portalo www.bendruomenes.lt tobulinimui.
  • Ištirtos interneto svetainės, publikuojančios vaizdo įrašus ir pateiktos rekomendacijos svetainių kūrėjams, užsiimantiems kaimiškųjų bendruomenių vaizdo įrašų publikavimo (www.bendruomenes.lt ir www.kaimotv.lt) tobulinimu.
  • Bendradarbiaujant su projektu „Bibliotekos pažangai“ (www.bibliotekospazangai.lt) rengiami ir publikuojami projekto šviečiamieji vaizdo įrašai, pateiktos rekomendacijos šio projekto rengiamai mokomųjų filmukų strategijai.
  • Teikiama techninė ir metodinė pagalba bendruomenių portalui www.bendruomenes.lt vykdant tiesiogines transliacijas iš renginių, rengiant ir publikuojant kaimiškųjų bendruomenių vaizdo įrašus.
  • Kaimo bendruomenių televizijos portalui www.kaimotv.lt suteiktos techninės ir programinės galimybės naudotis mini studijos interneto resursais vykdant tiesiogines transliacijas iš renginių, vaizdo įrašų transliavimui ir archyvavimui, apmokytas ir pastoviai konsultuojamas portalą prižiūrintis personalas.
       
Interneto svetainės ir duomenų saugyklos
Pastoviai atliekamas kultūros paveldui skirtų interneto svetainių kūrimas, jų modernizacija ir technologinė priežiūra. Bendrų darbų su muziejininkais, menotyrininkais, tautosakininkais ir kitais humanitarinių sričių specialistais rezultatas – interneto svetainės ir duomenų saugyklos, kurias nuotoliniu būdu atnaujina, pildo įvairių Lietuvos muziejų, kitų organizacijų darbuotojai, konsultuojami katedros specialistų:
       
       
       
Multimedijos kompaktinės plokštelės
Kompaktinės plokštelės su tekstų knygelėmis Lietuvių tarmės. Kompiuterinis žodynas.
Viršelis   Viršelis

Lietuvių tarmės. Kompiuterinis žodynas. 1 dalis. 2000.
Apdovanota Pasaulinės parodos EXPO 2000 medaliu.
Viršelis   Medalis   Medalis


Kūryba ir tradicijos
Geometriniai lietuvių audinių raštai
.
     Žemaitija
Skaitmeninė knyga
Viršelis   Plokštelė   Viršelis   Plokštelė


Vilniaus Universiteto bibliotekos
istoriniai rinkiniai
     Lietuviškos knygos metai
Viršelis   Plokštelė   Viršelis   Plokštelė


Lietuvos tautinės mažumos
Kultūros paveldas
     Lietuvos vienuolynai
Viršelis   Plokštelė   Viršelis   Plokštelė

   ©  UNESCO katedra Informatika humanitarams.  Atnaujinta 2014.01.29