« Tikslai »

    

Tikslai
       
UNESCO katedros Informatika humanitarams, siekdama įgyvendinti savo misiją, telkia dėmesį darbams dviejose informatikos srityse:
  • Informatika humanitarams
  • Bendruomenių informatika
UNESCO katedra Informatika humanitarams sprendžia informacinių technologijų panaudojimo teorinius klausimus ir atlieka eksperimentinius tyrimus, spręsdama humanitarinio pobūdžio ir bendruomenių informacijos kaupimo, apdorojimo, pateikimo ir sklaidos skaitmeninėje terpėje klausimus. Glaudžiai sąveikauja su humanitarais, dirbančiais įvairiose mokslo, studijų, kultūros įstaigose, su kaimo bendruomenių žmonėmis.
       
UNESCO katedra Informatika humanitarams turi modernią eksperimentinę bazę, užtikrinančią praktinį informacinių technologijų panaudojimą humanitarinės ir bendruomenių informacijos kaupimui, apdorojimui ir sklaidai. Veikia Nuotolinio mokymosi centras su mini vaizdo studija, nuolatos papildoma ir modifikuojama skaitmeninės informacijos saugykla, pasiekiama internetu.
       
       

   ©  UNESCO katedra Informatika humanitarams.  Atnaujinta 2011.07.31